. 0 min read

Vitalik Buterin 谈以太坊、加密货币和经济学

在这集视频中,维塔利克·布特林 (Vitalik Buterin) 与美国数学物理学家、经济学家彼得·泰尔 (Peter Thiel) 旗下投资公司之一泰尔资本 (Thiel Capital) 常务董事埃里克·温斯坦 (Eric Weinstein) 共同坐下来讨论以太坊,及加密货币和异端经济学带来的广阔世界。